Recyklace elektroniky

Zodpovědná recyklace pro lepší zítřek.

Elektronický odpad obsahuje toxické materiály, které jsou škodlivé pro naše zdraví a životní prostředí, přesto podle dat Organizace spojených národů svět produkuje více než 50 milionů tun elektronického odpadu ročně. Organizace po celém světě ví, jak je důležité podílet se na vytváření udržitelné budoucnosti pro společnost, ve které žijeme.

Jako e-Stewards se EPC zavázala vypořádat se s tímto problémem už před 30 lety. Stovky organizací včetně řady podniků v žebříčku Fortune 500 se obrací na EPC pro její spolehlivé a ekologicky příznivé služby recyklace elektroniky. Nabízíme recyklační služby v souladu se Směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) pro zajištění řádného zpracování vašeho IT vybavení.

Jak můžeme pomoci:

 

Umožnění oběhového hospodářství

Opětovné použití je nejefektivnějším způsobem zamezení elektronickému odpadu a jádrem vytváření oběhového hospodářství. Poté, co jsou data vymazána je veškeré vybavení, které EPC obdrží,  prověřeno certifikovanými techniky k určení zůstatkové hodnoty. EPC poté vybavení zakoupí za reálnou tržní hodnotu a postoupí v procesu remarketingu. Zákazníci často objeví značnou hodnotu jejich vlastněné technice a reinvestují tuto hodnotu zpět do svých organizací.

Stacks of returned laptops in audit

Poskytování bezpečné recyklace IT

Vybavení, které není možné prodat na sekundárním trhu, je rozebráno na dílčí součástky. Tyto materiály, které zahrnují hliník, měď, sklo, zlato, železo, platinu, ocel a cín, jsou poté odeslány následným zpracovatelům, aby byly očištěny a případně přeměněny na nové zboží, a tím udržovat toxické materiály mimo životní prostředí. Následně našim zákazníkům poskytujeme protokol zařízení, které obsahuje informaci o tom, které položky mají hodnotu a budou opětovně prodány, a které položky budou recyklovány.

Objevování alternativních řešení

EPC je hrdá na to, že je lídrem komunity a bude podporovat dárcovství méně šťastným. Můžeme vám pomoci vytvářet výkupní programy nebo pořadníky pro zaměstnance nebo studenty, což umožní vaší komunitě nakupovat použité vybavení za dostupné ceny. Bez ohledu na to, jakou možnost si zvolíte, EPC zajistí, že data budou řádně vymazána.

Zprávy o udržitelnosti

Nabízíme dva typy zpráv o udržitelnosti, jedno pro repasované vybavení a druhé pro recyklované vybavení. Obě zprávyí zobrazují, kolik elektronického odpadu jste ušetřili před skládkováním, když jste se rozhodli pro EPC. Naše zprávy í o recyklační udržitelnosti poskytují rozpis dílčích surovin rozebraných z vašeho zařízení, které je recyklováno. To zahrnuje hliník, lepenku, procesory, pevné disky, olověné baterie, plasty, ocel, kabely a mnohé, mnoho dalšího.

Náš vysoce kvalifikovaný ITAD tým) může pomoci

Spojte se s námi

Zákazníci si EPC vybírají z důvodu našich znalostí odvětví, vysoké míry flexibility a naší rozsáhlé globální stopy. Jednoduše řečeno, pomáháme vaší organizaci, aby dodržovala předpisy, byla zabezpečená a konkurenceschopná.