Kontrolní seznam ITAD

Splňte náležitou péči, pokládejte správné dotazy a veďte řádný výzkum s předstihem. Budete rádi, že jste tak učinili.

Víme velice dobře, že recyklace IT vybavení (ITAD) není tak jednoduchá, jak by se mohla zdát. Pokud nejsou provedeny řádné kroky, hrozí přísné regulatorní postihy i ztráta dobrého jména, což může značně ovlivnit budoucnost vaší organizace. Bez ohledu na to, zda se snažíte zbavit se vybavení, které vaše společnost dlouho skladuje, nebo usilujete o změnu dodavatele ITAD, je důležité, abyste vyhledali profesionální pomoc.

Existuje řada poskytovatelů ITAD, přičemž se každý z nich liší úrovní nabízeních služeb, což proces výběru znesnadňuje. Nicméně můžete začít tím, že si položíte následující dotazy ohledně vašeho stávajícího nebo budoucího poskytovatele ITAD:

Couple working at desk with laptop

Jaké služby jsou nabízeny? Jsou kompletní a jsou aplikovatelné na všechny oblasti procesu recyklace požadované vaší organizací?

Když zahajujete prověřovací proces, nejprve se zeptejte, zda služby poskytovatele odpovídají vašim potřebám, aby v průběhu nedošlo k žádným problémům . Náklady mohou rychle narůstat, pokud váš poskytovatel příliš spoléhá na subdodavatele pro zajištění oblastí, které nezaopatřuje. Náklady budou přeneseny na vás a dohledávání majetku může být složité. Je rovněž důležité, abyste věnovali pozornost objemu vybavení. Je poskytovatel dobře vybaven, aby se vypořádal s rozsáhlými operacemi, aniž by potřeboval pomoc zvenčí? Služby, jako výmaz dat na místě, vzdálené vymazání, recyklace a opravy jsou významnými příklady. Navštivte stránku služeb EPC, kde najdete ještě více příkladů.

Jaké certifikace má poskytovatel ITAD a vztahují se na mezinárodní lokality?

Prověření poskytovatele ITAD je standardní proces, ale někdy může vaše organizace přehlédnout mezinárodní potřeby v dlouhodobém měřítku. Ujistěte se, že váš poskytovatel dodržuje právní předpisy a je certifikován v souladu s nejpřísnějšími standardy v odvětví. Pokud si nejste jisti, co hledat, nahlédněte do slovníku EPC a zjistěte více o některých předních akreditačních orgánech pro ITAD.

Jak jsou během procesu recyklace chráněna data a jaká opatření v rámci odpovědnosti platí?

Zeptejte se svého poskytovatele na podrobnosti o tom, jak zajišťuje, že je majetek chráněn během převodu a když dorazí do zpracovatelských zařízení. Je vedena dokumentace důkazního řetězce? Jaké osoby mají k majetku přístup a jaké bezpečnostní protokoly používají? Je důležité, abyste rovněž znali jejich proces sanitizace a to, zda je certifikovaný. Například EPC sanitizuje pevné disky přepisovacím procesem certifikovaným NAID.

Jak flexibilní je poskytovatel ITAD při vyvíjení specifických služeb upravených na míru potřebám vaší organizace?

Každá organizace je jiná a dodržuje jinou soustavu předpisů. Dotažte se svého poskytovatele na jeho zkušenosti s prací pro organizace podobné té vaší. Zeptejte se na příběhy zákazníků a reference, a oslovte svou vlastní profesionální síť ohledně poskytovatelů, kteří se mohou dobře hodit. EPC rovněž podněcuje organizace, aby navštívily jejich zařízení a nejprve se o procesech osobně přesvědčili.

Jaká je jejich úroveň odbornosti, pokud jde o dodržování právních předpisů a regulatorní úpravy specifické pro odvětví vaší organizace?

Jak bylo uvedeno dříve, poskytovatelé se standardními certifikacemi pro odvětví jsou dobře vybaveni, aby splňovali většinu státních regulatorních požadavků. Dotazujte se na jakékoli požadavky specifické pro vaše odvětví, abyste zjistili, zda je poskytovatel schopen je snadno odbavit.

Jaká úroveň reportování je poskytována k prokázání, že vaše organizace dodržuje regulatorní požadavky?

Dobrým tipem je dotázat se vašeho potenciálního dodavatele ITAD na jeho proces reportování. Jak se dostanete k informacím, a jak často jsou obdržená zařízení aktualizována v systému? Jaké typy reportů jsou k dispozici a v jakých formátech? Abyste si ušetřili čas, dotažte se na systémovou integraci. Pokud se mohou auditorská hlášení propojit s vašimi, může být dosaženo efektivní úrovně automatizace dodáním shrnutí správným stranám.

Může poskytovatel ITAD prokázat svou schopnost maximalizovat návratnost z vyřazeného majetku?

Návratnost z majetku je velmi důležitá s ohledem na výsledovku vaší společnosti. Jednoduše řečeno, jde o schopnost poskytovatele ITAD maximalizovat hodnotu použitelného vybavení. Efektivní dodavatel může snadno prokázat, jak pomohl svým klientům získat hodnotu z jejich vybavení, a jak taková hodnota formovala skutečné obchodní výsledky. Jaký je jejich přístup? Prodávají vybavení vcelku nebo jako náhradní díly, když to dává smysl? Rovněž si všímejte drobností, jako například to, zda mají závazná pravidla balení. To může pomoci minimalizovat škody a zvýšit hodnoty přeprodeje.

Jakým způsobem společnost ITAD zpracuje rozbité vybavení, nebo vybavení na konci životnosti? Použije subdodavatele?

Vědět jakým způsobem váš poskytovatel naloží s vyřazeným vybavením, je zásadní. Jak plánuje minimalizovat odpad a recyklovat škodlivé materiály? Je dobře informován o oběhovém hospodářství a ekologickém zacházení se zařízeními IT? Je užitečné znát, v jaké fázi recyklace je proces předán dalšímu a kam směřuje.

Nakolik je poskytovatel ITAD zavázán dodržovat udržitelné procesy a kulturu?

Poskytovatel ITAD, který myslí na udržitelnost, uskutečňuje to, co obhajuje. Jsou si vědomi své vlastní uhlíkové stopy? Nabízejí opravy, aby uchovali využití vybavení po delší dobu? Jsou zapojeni do své komunity a obhajují zelené snahy? Uzavírat obchody se společností, která si je vědoma ochrany životního prostředí jako vaše vlastní, vede k odpovědnosti a skutečnému dosahu. Sdílený systém hodnot je to, co nás spojuje a ujišťuje, že jste si vybrali správně.

Jak efektivní je úroveň podpory poskytovatele ITAD?

Nalézt schopného poskytovatele ITAD, který splňuje vaše preference, je skvělé, ale je to bezvýznamné, pokud nejste schopni získat řádnou podporu, když ji potřebujete. Zeptejte se na podrobnosti ohledně komunikace. Budete mít tým věnující se vašim projektům? Jsou komunikační kanály jednotné a je snadné se v nich vyznat? Například práce s nezávislým poskytovatelem ITAD může často nabídnout rychlejší podporu, než práce s OEM, který outsourcuje svoji komunikaci nebo dokonce celou zakázku; vytváření vrstev kanálů k navigaci. Přeskočení jejich fronty vám může zajistit včasnou podporu, přičemž chrání vaši návratnost investic před nestabilní fluktuací reálné tržní hodnoty IT vybavení.

Máte další dotazy?

Zeptejte se expertů

Zákazníci si EPC vybírají z důvodu našich znalostí odvětví, vysoké míry flexibility a naší rozsáhlé globální stopy. Jednoduše řečeno, pomáháme vaší organizaci, aby dodržovala předpisy, byla zabezpečená a konkurenceschopná.