Slovník

Zmátl vás ITAD (recyklace IT vybavení)? Poskytneme vám základní přehled. Zde je několik termínů, certifikací a ostatních témat souvisejících s ITAD.

Blancco

Mezinárodní společnost pro bezpečnost dat, která se specializuje na mazání dat. Řešení mazání dat od společnosti Blancco byla testována, certifikována a schválena více než 15 vládními orgány a předními organizacemi po celém světě. Veškeré výmazy od Blancco jsou prověřené a certifikované, a tím tedy nezfalšovatelné.

Další prodej

Právní výraz odkazující na proces vedení dokumentace a nakládání s důkazy. V rámci ITAD by měl důkazní řetězec zahrnovat vedení podrobného záznamu, který zachycuje, kdo shromažďoval, obdržel a zpracoval vybavení, kdy byly tyto úkony provedeny, kdy a jak byla související data smazána.

Oběhové hospodářství

Soubor principů a systematických přístupů k omezení odpadu a znečištění udržováním produktivnosti výrobků, dokavad je to možné.

e-Stewards: Standard zavedený v roce 2009

program, který uznává ty organizace recyklující elektroniku, které při rekuperaci nebezpečných elektronických materiálů dodržují nejpřísnější postupy v rámci ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)

Výběrový program organizovaný a provozovaný společností Microsoft Corporation pro repasující IT po celém světě, kteří chtějí dodávat repasované počítače s předinstalovaným autentickým softwarem od Microsoftu místním zákazníkům a podnikatelům, dále kvalifikovaným charitativním organizacím, akademickým uživatelům a zvlášť schváleným příjemcům.

NIST 800-88

Národní institut pro standardy a technologie (National Institute of Standards and Technology: NIST) vytvořil směrnice pro sanitizaci médií. NIST 800-88 je dokument, který poskytuje metodické směrnice pro výmazy dat z elektronických úložných médií. Dodržení pokynů NIST 800-88 vyžaduje řádné doložení likvidace dat často známé jako Doklad o likvidaci.

Práce z domova

Práce prováděná vzdáleně spíše než z tradiční kanceláře.

Recyklace IT vybavení (ITAD: IT Asset Disposition)

postup, jak a kde recyklovat IT hardware. Bez ohledu na to, zda modernizujete, upgradujete nebo sanitizujete počítačové vybavení, postupy recyklace IT majetku podporují potřeby vaší společnosti a pomáhají recyklovat odpovědně.

Důkazní řetězec (Chain of custody)

Právní výraz odkazující na proces vedení dokumentace a nakládání s důkazy. V rámci ITAD by měl důkazní řetězec zahrnovat vedení podrobného záznamu, který zachycuje, kdo shromažďoval, obdržel a zpracoval vybavení, kdy byly tyto úkony provedeny, kdy a jak byla související data smazána.

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Samoregulační obchodní model, jehož záměrem je udržovat organizaci společensky odpovědnou – vůči sobě, investorům a veřejnosti.

Spravedlivá tržní hodnotaReálná tržní hodnota (Fair Market Value)

Cena, kterou by ochotný kupující zaplatil prodávajícímu za nabízená aktiva.

Udržitelnost

Schopnost soustavně existovat a pečlivě omezovat vyčerpávání přírodních zdrojů s cílem podpořit ekologickou rovnováhu.

Vozidlo pro likvidaci a recyklaci (DDRV)

Je původní nákladní automobil EPC pro mobilní likvidaci dat, který je kompaktní, soběstačný a sestrojený za účelem efektivně skartovat veškerá zařízení obsahující data v podniku zákazníka.

Vyřazení z provozu

soubor kroků provedených společností pro recyklaci IT vybavení za účelem identifikace zastaralého majetku a odstranění veškerých použitelných dat.

Máte další dotazy?

Zeptejte se expertů

Zákazníci si EPC vybírají z důvodu našich znalostí odvětví, vysoké míry flexibility a naší rozsáhlé globální stopy. Jednoduše řečeno, pomáháme vaší organizaci, aby dodržovala předpisy, byla zabezpečená a konkurenceschopná.