Skyline with rainbow

Co nás může COVID-19 naučit o životním prostředí

Is worldwide change possible?
Povědomí
26 May, 2020 / Jenny Lott

Před pouhými několika měsíci byla největší veřejně prezentovanou hrozbou zdraví a pohody na naší planetě klimatická změna. Nyní, když COVID-19 představuje mnohem bezprostřednější nebezpečí, byla klimatická změna v médiích zcela odsunuta stranou. Nicméně, jak pokračujeme ve sledování pokynů k sociálním odstupům, omezenému cestování a nárustu práce z domova, vědci zaznamenali pozitivní změnu životního prostředí. Zatímco některé z těchto alternativ sociálních praktik jsou v dlouhodobém pohledu neudržitelné, mohou být i zdrojem poznání a naučit nás, jak postupovat ke zdravější planetě v nadcházejících letech.

Změna je možná. S globálním snížením spotřeby energií došlo ke značnému rozdílu v emisích uhlíku a úrovni znečištění. Vědci v Číně pozorovali v posledních čtyřech týdnech snížení úrovně CO2 o 25 %. To je u největší země na světě značné. Itálie během lockdownu prokázala podobné snížení znečištění. Tato data zobrazují, že rozsáhlá akce je nejen možná, ale může být efektivní ve snížení negativního dopadu spotřeby energie na naše životní prostředía pro vědce, kteří tvrdí, že máme pouze deset let na záchranu naší planety, je ta novinka povzbudivá.

Méně povzbudivá je skutečnost, že hrozba emisí se rapidně zvyšuje poté, co krize kolem COVID-19 ustupuje dodržení průmyslových požadavků, podobně jako následně po ekonomické recesi v roce 2008. Ačkoli je propad ve znečištění hezký, je to kapka v moři ve srovnání s tím, co je třeba k vytvoření přetrvávajícího pozitivního dopadu. Přesto je povzbudivé vědět, že na našich činech záleží a že lidé a podnikatelé mohou povstat k boji proti civilizační hrozbě – to je lekce, kterou bychom neměli zapomenout.