Je tu řešení u plastů ve zdravotnickém průmyslu?

Will working toward sustainability compromise our safety?
Povědomí
10 November, 2020 / Jenny Lott

Inovace ve zdravotnické oblasti přinesly světu mnoho dobrého, ale s tím dobrým přišly i nové výzvy, dříve neznámé. Digitalizace lékařských záznamů vytvořila potřebu řádné likvidace dat prostřednictvím řady metod, vytváří vztah mezi odvětvími zdravotnictví a ITAD (recyklace IT vybavení). V podobném stylu si technologické pokroky vyžádaly zvýšené využití plastů – některé znovupoužitelné, některé pro jednorázové použití. Opakovaně použitelné nemocniční vybavení jako jsou monitory, jsou částečně nebo zcela vyrobeny z plastu. Jednorázové plasty, které lze nalézt v nemocnicích, zahrnují položky jako injekční stříkačky, kryty na jedno použití u položek jako teploměry nebo otoskopy a osobní ochranné pomůcky (OOP) – obličejové masky.

Plasty ve zdravotnickém odvětví pomohly snížit náklady a zlepšit hygienické podmínky v mnoha oblastech. Nicméně s aktuálními ekologickými aktivisty, kteří své úsilí zaměřují na snížení plastového odpadu, vznikají důležité otázky, které je třeba řešit. Jak snížíme plastový odpad při dodržení hygienických podmínek, které mohou poskytnout plasty pro jednorázové použití? Poškodí nahrazení plastů pro jednorázové použití ve zdravotnické oblasti opakovaně použitelnými alternativami životní prostředí víc?

Neexistuje mnoho jasných opovědí a aktuální pandemie COVID-19 zdůraznila složitost věci. Například obličejové roušky, které pomohou snížit riziko přenosu, mohou být vyrobeny z opakovaně použitelné bavlny a vyprány, ale materiál pro jednorázové roušky je při snižování rizika efektivnější. Současně praní a řádná sterilizace zaberou mnoho energie a dochází při nich k uvolňování skleníkových plynů do atmosféry, přičemž často vyžadují značné množství vody. Dále u určitých zařízení, jako jsou duodenoskopy, je notoricky obtížné vyčistit je pro opětovné použití.

Jaké je tedy řešení? Ačkoli se úsilí vyvíjí na pozadí mnohem palčivější zdravotnické krize, zvyšuje se snaha o vytvoření biologicky odbouratelného PPE se stejnou efektivitou, jako má naše současné jednorázové vybavení. Ostatní opětovně použitelné zdravotnické vybavení jako monitory, jsou recyklovatelné prostřednictvím služeb ITAD (recyklace IT vybavení). A ačkoli zdravotničtí pracovníci stále vyžadují použití jednorázového PPE, opětovně použitelné položky jako textilní roušky fungují u široké veřejnosti docela dobře.

Zdravotnické odvětví – a jeho stávající potřeba použití jednorázových plastů – zdůrazňuje složitost vztahu mezi spotřebou plastů, životním prostředím a zdravím a bezpečností jednotlivců. Ukazuje, že je třeba vést mnohem větší diskusi o tom, jak efektivně řídit a vyvažovat důsledky odvětví na ochranu životního prostředí. Jde o neuspokojivý závěr, ale poté, co krize skončí, můžeme být schopni najít dostatečné řešení.

Odkazy:

Vláda vyzývá soukromý sektor, aby nalezl kompostovatelné, recyklovatelné pandemické vybavení

Přinese Covid-19 návrat k jednorázovým zdravotnickým zařízením?

Role plastů ve zdravotnické péči