Pile of Electronics waiting for recycling

Boj proti recyklační krizi: Lži, pravda a co vám EPC slibuje

How your actions can make a difference
Novinky o společnosti / Povědomí / Recyklace
18 December, 2018 / Jenny Lott

Recyklační trh je v krizi.

V lednu 2018 Čína přijala nový dovozní předpis o recyklaci, v zásadě tak ukončila desítky let dlouhé postupy Spojených států amerických. Čína, která předtím dovážela obrovských 45 % světového plastového odpadu k recyklaci, nyní odmítá přijmout jakýkoli dovoz, který není čistý z 99,5 %. To je z důvodu rostoucích obav o ochranu životního prostředí související se zpracováním těchto kontaminovaných plastů. Nyní jsou země, které na Čínu ohledně recyklace plastů spoléhaly, nuceny hledat alternativy. Většina povinností spadla na ostatní asijské země, které nejsou vybaveny k tomu, aby nesly břemeno, kterého se Čína zřekla. Spojené státy americké, často neschopné dodržet požadavek 99,5 % čistoty, posílají mnoho recyklovaného zboží na skládky. Recyklace už nadále není lukrativním byznysem, jak bývala. Namísto toho přicházejí recyklační společnosti o peníze.

Část krize v USA souvisí s „jednoproudou“ recyklací. Před mnoha lety byly domácnosti za účelem recyklace nuceny třídit zboží podle druhu: sklo, plasty, kovy a papír. Tento způsob kontejnerové recyklace usnadňoval recyklačním společnostem zpracovávat čisté dávky recyklovatelných materiálů, nicméně to bylo mnohem otravnější pro průměrnou domácnost a účast veřejnosti na recyklaci byla nízká. Když však USA zavedla v 90. letech jednoproudou recyklaci, zapojení se značně zvýšilo. Za jednoproudý se označuje současný běžný postup při ukládání veškerého recyklovatelného zboží do jedné nádoby ke svozu. Spíše než přemísťování odpovědnosti na zákazníka, je nyní úkolem recyklačních závodů provést třídění a zpracovat recyklovatelné materiály.

Zatímco pohodlnost jednoproudého procesu učinila recyklaci přístupnější veřejnosti, vytvořila výzvu pro průmysl. Zpracování veškerého recyklovatelného zboží v jedné nádobě zvyšuje riziko kontaminace, které může oslabit dávky recyklovaného plastu a učinit ho nepoužitelným. Mnoho neinformovaných spotřebitelů rovněž umísťuje do svých recyklačních nádob nerecyklovatelné materiály, což způsobuje recyklačním strojům problémy. Zahradní hadice a jemné plastové sáčky jsou nejčastější prohřešky, obojí se může ve stroji zachytit a ohrozit pracovníky. Recyklační závody nyní usilují o zpracovávání čistých dávek plastů, které mohou být vyčištěny a opětovně využity, a kritéria nové čínské politiky je téměř nemožné splnit. I když může vaše domácnost udržovat dobré recyklační postupy, vaše úsilí může být k ničemu.

Stoupající povědomí o tomto problému mnohé odrazuje.

Jak si můžeme být jisti, že naše recyklace bude řádně zpracována? Co je smyslem recyklace, pokud náš odpad může stejně skončit na skládce?

Prvním a nejdůležitějším krokem je vzdělání. Abychom zamezili kontaminaci, vzdělávejte se, co může a co nemůže jít do recyklační nádoby. To se liší v různých oblastech, proto prosím věnujte pozornost místním postupům recyklace a odpadového hospodářství. Věnujte pozornost číslům na vašich plastech a informujte se, která čísla mohou vaše místní recyklační sběrny přijmout. Vyhněte se „zbožnému přání“ nebo „snahám o maximální recyklaci“ – pokud si nejste jisti, zda může být něco recyklováno, do recyklační nádoby to nedávejte. Informujte o těchto pravidlech přátele a rodinu a podněcujte je, aby se informovali o svých vlastních předpisech. Čím více lidí bude dodržovat dobré recyklační návyky, tím méně kontaminovaných položek skončí v recyklačních strojích.

Když můžete, nejprve snižujte a opětovně používejte. Pamatujte, že „recyklace“ je třetí částí trojúhelníku. Zatímco může být těžké zamezit věcem jako jednorázové plastové balení, vyhledávejte cesty ke snižování množství odpadu, které vaše domácnost vytváří, a opětovně používejte, co můžete. Noste si opětovně využitelné nákupní tašky do supermarketu. Používejte opětovně využitelné lahve na vodu namísto kupování jednorázového plastu.

Buďte si vědomi svých zdrojů. Zatímco plastové tašky nepatří do vaší kontejnerové nádoby, jsou recyklovatelné. Pokud máte běžnou plastovou tašku plnou plastových tašek, u kterých nemáte ponětí, co s nimi ve vaší kuchyni dělat, poptejte se v místním supermarketu po zvláštních nádobách k ukládání jemných plastů. Namísto vyhazování starých žárovek (které jsou nejen nehospodárné, ale rovněž způsobují chemické nebezpečí) zjistěte, zda vaše recyklační centrum přijímá žárovky, případně jaké druhy. Takováto řešení mohou vyžadovat zvláštní úsilí, ale pomáhají udržet kontejnerovou recyklaci čistou a poskytnou vám klidnou mysl.

Vyhledávejte společnosti s etickými recyklačními procesy. EPC uplatňuje přísnou politiku neskládkování elektronického odpadu. Když vezmete svoji elektroniku a přístroje do EPC, můžete si být jisti, že váš elektronický odpad bude zodpovědně recyklován a zpracován k opětovnému využití. Navštivte naši webovou stránku, kde najdete více informací o našem recyklačním procesu.

Problémy, kterým čelí recyklační průmysl, jsou obrovské a mohou svádět k tomu to vzdát a naházet vše do odpadu. Ale můžete přijmout zodpovědné kroky, abyste recyklačním společnostem pomohli zpracovávat váš odpad.

Více informací o recyklační krizi a co můžete udělat, abyste pomohli:

National Geographic: Jak napravit recyklaci plastů

New York Times: 6 věcí, které recyklujete špatně