Internal parts of a plotter hard drive

Řádné recyklační postupy EPC

Počítače / Recyklace
03 April, 2019 / Jenny Lott

V prosinci jsme na blogu zveřejnili příspěvek s titulem „Boj proti krizi recyklace“. V tomto příspěvku jsme nastínili překážky, kterým v současné době čelí recyklační průmysl v USA, a jak mohou lidé pomoci snížit množství odpadu, který míří na skládky. EPC by chtěla rozšířit poslední z typů uvedených v tomto příspěvku:

Vyhledávejte společnosti s etickými recyklačními procesy. EPC uplatňuje přísnou politiku neskládkování svého elektronického odpadu. Když vezmete svoji elektroniku a přístroje do EPC, můžete si být jisti, že váš elektronický odpad bude zodpovědně recyklován a zpracován k opětovnému využití.

Pokud máte dotazy, nejste sami. Může vás napadnout „Jak může EPC něco takového slibovat?“ nebo „Mohu skutečně věřit, že nic z mého majetku neskončí na skládce?“ Je důležité pokládat tyto dotazy v jakémkoli byznysu, který slibuje postupy vypadající příznivě z hlediska ochrany životního prostředí.

Za prvé bychom měli uvést, že elektronický odpad je tak trochu nesprávné pojmenování. Slova „elektronický odpad“ implikují, že to, co shromažďujeme, se stane odpadem, což není pravda. Správným výrazem by bylo „elektronické haraburdí“, protože to, co shromažďujeme, je demontováno a rozebráno na komodity jako ocel, hliník a plast. Materiály, které získáváme během recyklačního procesu, jsou upravovány, aby vytvářely kryty mnoha typů elektroniky, a proto je po nich vysoká poptávka. Pozorovatelé zajišťují, že do proudu nevstupuje žádné znečištění, a výsledkem je čistý výrobek, který prodáváme k výrobě nových zařízení. Naše politika neskládkování zůstává přísná a spolehlivá.

Naše slovo pro vás nemusí být dost – a nemělo by být. To je důvodem, proč máme certifikace, abychom to prokázali. EPC je hrdá na to, že má certifikace e-Stewards a dle standardu ISO 14001. Tyto certifikace řeší zpracovávání elektronického haraburdí a ochranu životního prostředí. EPC prochází častými audity k zajištění dodržování těchto standardů a soustavného zvyšování laťky pro své recyklační postupy.

Ačkoli recyklační průmysl i nadále bojuje, zavázali jsme se k udržování a zlepšování úsilí k zabránění toxickému elektronickému odpadu, aby znečišťoval životní prostředí. Více informací o recyklačních postupech EPC naleznete na naší stránce certifikací.